Selecteer een pagina

Privacy Statement

 

Stichting Het Theater respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Doel van de gegevensverwerking
Het Theater verwerkt persoonsgegevens van personen die bij Het Theater kaarten kopen, reserveringen plaatsen, offertes aanvragen voor zakelijke evenementen (locatieverhuur / evenementen) of anderszins producten of diensten van Het Theater afnemen, van bezoekers van de website van Het Theater en van leden van de (zakelijke) nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “gast(en)”) voor de onderstaande doeleinden. Op deze personen is dit privacy statement dan ook van toepassing. Bij aankoop van kaarten of het bevestigen van een zakelijk event gaat koper akkoord met dit privacy statement.

Het Theater verwerkt persoonsgegevens van haar gasten voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

 • het (laten) uitvoeren van betalingen die via de website verlopen;
 • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gasten kaarten hebben gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
 • om te kunnen reageren op vragen of feedback die wij ontvangen (onder meer via het contactformulier of per e-mail);
 • voor (direct) marketing activiteiten (al dan niet met behulp van profiling) van Het Theater, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over Het Theater, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gasten af te stemmen;
 • om zakelijke boekers te kunnen informeren over zakelijke mogelijkheden in Het Theater;
 • om de (zakelijke) nieuwsbrief van Het Theater toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de totstandkoming van zakelijke evenementen zoals locatieverhuur en event organisatie;
 • om een gezamenlijke mailing te sturen aan gasten (passend bij eerder bezochte voorstellingen) met het programma;
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.

Grondslagen voor verwerking
Het Theater verwerkt persoonsgegevens van haar gasten op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • jouw toestemming;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang, zoals: preventie van diefstal en beveiliging van het pand, gasten en medewerkers van Het Theater; direct marketing; en het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Soort gegevens
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kun je denken aan personalia en identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, gekochte kaarten, maar ook gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag en IP-adres.

Delen met anderen
Het Theater verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangers:

 • Kaartverkooppartner (GetATicket);
 • Website beheerder (Wolfmeister) (alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult);
 • Leverancier van (online) marketing-, reserverings- en eventsoftware;
 • Verwerker van direct mailings (post);
 • Organisatoren/producenten van andere voorstellingen (alleen met jouw expliciete toestemming);

Met de derde partij die namens en in opdracht van Het Theater jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit Het Theater een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vul je zelf jouw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Het Theater, en wordt je via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van Het Theater wilt ontvangen over Het Theater, de voorstellingen waarvoor Het Theater kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van Het Theater.

Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat Het Theater gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kun je een brief of e-mail naar info@hettheater.nl sturen.

Afmelden direct-marketing of profiling
Wij kunnen je gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van jouw eerdere bezoeken aan Het Theater. Als je wilt dat Het Theater jouw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten of profiling verwerkt, kun je een e-mail naar ons sturen. Jouw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens
Het Theater heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail of de nieuwsbrief van Het Theater te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Het Theater hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Bovengenoemde termijnen zullen worden gehanteerd, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren of deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in dit privacy statement.

Gegevens inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen en overige rechten
Je hebt het recht om Het Theater te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om Het Theater te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens aan jou of aan een ander bedrijf over te dragen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Je hebt ook het recht om bij Het Theater bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via Mijn account kunnen klanten een account aanmaken en inloggen om bijvoorbeeld inzage te krijgen in reserveringen en persoonlijke gegevens zoals bij Het Theater bekend. Binnen deze omgeving kun je ook jouw gegevens wijzigen. Verder kun je verzoeken tot uitoefening van de hierboven genoemde rechten sturen naar info@hettheater.nl of per post naar het adres vermeld onderaan dit privacy statement. Het Theater zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren en uiterste inspanning verrichten om aan je verzoek te voldoen.

Tot slot: de verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk bij het aangaan van een overeenkomst met Het Theater (zoals bij het kopen van kaarten). Als jij jouw persoonsgegevens niet wilt verstrekken zal het niet mogelijk zijn een overeenkomst met jou aan te gaan/voort te zetten en/of contact met jou te leggen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers en/of boekers jonger dan 16 jaar. Deze groep wordt derhalve uitgesloten van commerciële uitingen en profilering. We kunnen de leeftijd echter niet controleren. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen onze diensten alleen te gebruiken als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan controleren en indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites jouw computer al ‘kennen’. Je hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Het Theater en onze leverancier van het bestelproces maken gebruik van cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. We gebruiken deze cookies ook voor marketingdoeleinden (als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Zo kunnen we je relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Bekijk ons cookiebeleid.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Het Theater en in verband met de verwerking door Het Theater van jouw gegevens, kun je je richten tot de onderstaande contactgegevens.

Huizerweg 13
1261 AS Blaricum
info@hettheater.nl
035 – 20 800 41
KvK-nummer 82894906

 

Wijzigen statement
Dit privacy statement kan door Het Theater op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Het aangepaste statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Het Theater.